Our Visitor

005464
Views Today : 92
Views Yesterday : 72
Views This Month : 1628
Who's Online : 0
Your IP Address : 44.200.86.95
Server Time : 2024-05-25

PTP Summer 2023

📣✨summer นี้ดีกว่าอยู่บ้านเฉย ๆ‼️🎉
กับกิจกรรม PTP Summer ของชาวเรา #พทพ โดยมีรูปแบบการเรียนแบบ #Activelearning ซึ่งเราเน้นการปรับพื้นฐาน กระบวนการคิด ผ่านการเรียนรู้การปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีคุณครู และผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ความรู้และค่อยให้คำปรึกษา รวมทั้งการเรียนวิชาหลัก 8 วิชาอีกด้วย

Read More

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

เนื่องในวันที่ ๒ เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ ขอพระราชทานถวายพระพรไชยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตรี ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวไทยสืบไปชั่วกาลนาน

Read More

Summer นี้ดีกว่าอยู่บ้านเฉย ๆ

กับกิจกรรม PTP Summer ของชาวเรา #พทพ โดยมีรูปแบบการเรียนแบบ #Activelearning ซึ่งเราเน้นการปรับพื้นฐาน กระบวนการคิด ผ่านการเรียนรู้การปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีคุณครู และผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ความรู้และค่อยให้คำปรึกษา รวมทั้งการเรียนวิชาหลัก 8 วิชาอีกด้วย

Read More
Top