Our Programs

Welcome to PTP School

คุณแม่สุทิพย์พรรณี มีสุวรรณ

ดิฉันจึงต้องขอขอบพระคุณ คุณครูในวิชาต่างๆที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้น้องได้มีความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น นอกจากจะได้เรียนวิชาการตามบทเรียนในตารางแล้วทางคุณครูก็ยังมีกิจกรรมช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นได้มากขึ้น รู้จักการพูดคุย การแบ่งปัน การมีน้ำใจต่อกัน ซึ่งทำให้น้องเขามีความสุขในการอยู่กับเพื่อนๆและอยากมาโรงเรียน

เมื่อลูกของดิฉันได้ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดิฉันกังวลมากว่าน้องจะเรียนได้ไหม ทำข้อสอบได้หรือเปล่า คะแนนจะดีไหม เพราะเด็กแต่ละคนก็มาจากต่างครอบครัวที่หลากหลาย น้องจะสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆร่วมชั้นได้หรือไม่ และในด้านการเรียนเพราะน้องมักจะติดเล่น ติดคุย ชอบเล่นเกมส์ ไม่ค่อยอยากทำการบ้าน อยากดูการ์ตูนมากกว่า  ดิฉันพยายามหาวิธีที่จะทำให้น้องหันมาสนใจในด้านการเรียนมากขึ้น  และกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนที่จะตามมา แต่เมื่อผ่านไปสักระยะน้องก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้น เมื่อกลับมาก็มักจะพูดถึงเพื่อนๆมากขึ้น ได้เรียนชมรมฟุตบอล ชมรมว่ายน้ำเพราะเป็นสิ่งที่เขาชอบและถนัด เขาก็มักจะกระตือรือร้นในการทำการบ้านและอยากมาโรงเรียนมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผลการเรียนของน้องดีขึ้นกว่าที่ดิฉันคาดหวังไว้ ดิฉันจึงต้องขอขอบพระคุณ คุณครูในวิชาต่างๆที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้น้องได้มีความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น นอกจากจะได้เรียนวิชาการตามบทเรียนในตารางแล้วทางคุณครูก็ยังมีกิจกรรมช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นได้มากขึ้น รู้จักการพูดคุย การแบ่งปัน การมีน้ำใจต่อกัน ซึ่งทำให้น้องเขามีความสุขในการอยู่กับเพื่อนๆและอยากมาโรงเรียน และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ดิฉันต้องขอขอบพระคุณในความร่วมมือของผู้บริหาร คณะครูที่ช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นเป็นอย่างดี ทำให้น้องมีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับ สุดท้ายต้องขอขอบพระคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 คือ คุณครูรัชนี ชวประพันธ์ (ครูแป๊ว) ที่ได้ดูแลเด็กชายนนภัค นัยเนตร์ และอบรมสั่งสอนลูกของดิฉันตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นอย่างดี